IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Imajući u vidu široke mogućnosti zloupotrebe koje proizlaze iz upotrebe interneta, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu o zaštiti privatnosti koja čini sastavni deo Uslova korišćenja internet stranice Predstavništva Richter Gedeon NYRT, kao i Uslova korišćenja za potrebe zaštite primalaca promotivnog materijala, sve u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije. Pod pojmom korisnika podrazumeva se opšta i stručna javnost koja pristupa internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon NYRT, dok se pod primaocem promotivnog materijala podrazumeva stručna javnost.

Zaštita privatnosti - Internet stranica

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT neće pružiti informacije o korisnicima internet stranice trećim licima bez neposrednog odobrenja korisnika ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Sa tim u vezi, Predstavništvo Richter Gedeon NYRT nastoji da zaštiti informacije o korisnicima internet stranice na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način. Richter Gedeon NYRT poštuje privatnost korisnika internet stranice, te će prikupljati podatke o identitetu osoba (ime, prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, e-mail adresa itd.) samo kada su ustupljeni dobrovoljno i uz neposrednu saglasnost korisnika. Korisnik internet stranice je saglasan da se podaci o identitetu korisnika, korišćenju i upotrebi internet stranice koriste jedino i isključivo zarad interne statistike i analitike u vezi sa korporativnim poslovanjem kompanije Richter Gedeon NYRT, kao i u cilju poboljšanja sadržaja informacija, sve u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije.

Pored informacija koje korisnik obezbedi, Kompanija Richter Gedeon NYRT može prikupiti i informacije u toku posete korisnika internet stranici putem alatki za automatsko prikupljanje podataka, koje uključuju veb monitore, kolačiće i ugrađene veb veze. Ove alatke prikupljaju određene informacije o saobraćaju koje pregledač korisnika šalje na internet stranici, na primer tip pregledača i jezik, vremena pristupa i adresu veb lokacije sa koje je korisnik pristupio. Predmetne alatke takođe mogu da prikupe informacije o adresi internet protokola (IP), jedinstvenom identifikatoru uređaja i ponašanju u vezi sa putanjom biranja (tj. stranice koje korisnik poseti, veze na koje je korisnik kliknuo i druge radnje koje se preduzimaju u vezi sa Richter Gedeon NYRT internet prezentacijom). Tehnologije koje se koriste za praćenje internet saobraćaja ne generišu automatski lične podatke na osnovu kojih bi korisnik mogao da bude identifikovan. Korisnik može biti identifikovan jedino u slučaju da dobrovoljno pruži određene podatke.

Internet stranica Richter Gedeon NYRT koristi kolačiće da bi Vas razlikovala od drugih korisnika naše internet stranice. Navedeno nam omogućava da Vam pružimo pozitivno iskustvo pri pregledanju naše internet stranice, a takođe nam dozvoljava da unapredimo istu. Nastavljanjem pregledanja internet stranice, korisnik pristaje na naše korišćenje kolačića.

Pojašnjenja radi, kolačić je mali fajl slova i brojeva koji čuvamo u pretraživaču korisnika ili hard drajvu kompjutera korisnika ukoliko je isti sa tim saglasan. Kolačići sadrže informacije koje se prebacuju na hard drajv kompjutera korisnika. Ukazujemo da koristimo sledeće kolačiće:

  • Striktno neophodne kolačiće – ovi kolačići neophodni su za funkcionisanje naše internet stranice. Uključuju, na primer, kolačiće koji omogućavaju korisniku da se uloguje na bezbedne delove našeg veb-sajta, korišćenje korpe za kupovinu ili upotrebu e-billing usluga.
  • Analitički/performans kolačići – isti omogućavaju prepoznavanje i prebrojavanje korisnika i pregled kako se korisnici kreću po internet stranici kada je koriste. Ovo omogućava unapređenje načina funkcionisanja naše internet stranice, kroz primera radi, osiguravanje da korisnici nađu ono što traže.
  • Kolačići funkcionalnosti – koriste se za prepoznavanje korisnika kada se vrati na našu internet stranicu. Ovo omogućava personalizaciju sadržaja za korisnika, da korisnik bude pozdravljen imenom i prisećanje korisnikovih podešavanja (na primer, korisnikov izbor jezika ili regiona).
  • Targeting kolačići – isti zabeležavaju korisnikovu posetu našoj internet stranici, stranice koje je posetio ili linkove koje je pratio. Koristićemo ove informacije da sačinimo naš veb-sajt i prikazane reklame skladnijim sa interesima korisnika. Ove informacije ćemo možda deliti sa trećim licima u ovu svrhu, na šta korisnik daje saglasnost kroz saglašavanje sa korišćenjem kolačića.

Obratite pažnju da i treća lica (uključujući, na primer, reklamne mreže i provajderi eksternih usluga kao što su servisi analize veb saobraćaja) možda koriste kolačiće, nad kojim nemamo kontrolu. Ovi kolačići su verovatno analitički/performans ili targeting kolačići.

Kolačiće možete blokirati aktiviranjem podešavanja na Vašem pretraživaču koji Vam omogućava da odbijete postavljanje svih ili nekih kolačića. Ipak, ako koristite podešavanje pretraživača da blokirate sve kolačiće (uključujući esencijalne kolačiće) možda nećete moći da pristupite celom ili delovima našeg sajta: greška 404.

Korisnik uvek može pregledati, ispraviti, ažurirati ili promeniti svoje lične podatke tako što će se obratiti na info@richter.rs. Pravo korisnika na takav pristup ili ispravku može ograničiti samo važeći zakon.

Internet stranice kompanije Richter Gedeon NYRT namenjene su jedino i isključivo korisniku. Richter Gedeon NYRT nije i ne može biti odgovoran za dalje kretanje elektronskog materijala i informacija prikazanih na internet stranici mimo lica kojima je prvobitno namenjen. Lični podaci trećih lica koja bi primila prosleđeni materijal i informacije od lica kojima je isti prvobitno namenjen ne mogu, i nikada neće biti korišćeni od strane Predstavništva Richter Gedeon NYRT niti treće strane, izuzev u slučaju njihovog neposrednog pisanog pristanka ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT kao organizacioni deo matične kompanije Richter Gedeon NYRT zadržava pravo da prikupljene podatke korisnika internet stranica prenese u baze podataka matične kompanije pod uslovima predviđenim važećim zakonskim propisima i u skladu sa Konvencijom o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope.

Zaštita privatnosti - Promotivni materijal

Lični podaci primalaca promotivnog materijala ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima. U slučaju da je primalac na neki način nezadovoljan primljenim i/ili prikazanim materijalom, može se u svakom trenutku i po svojoj slobodnoj volji odjaviti sa primanja e-mail materijala na način koji je objašnjen u samom materijalu koji stiže na e-mail adresu primaoca.

Richter Gedeon NYRT poštuje privatnost primalaca promotivnog materijala, te će informacije do kojih dođe u promotivnim aktivnostima koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije. Primalac promotivnog materijala je saglasan da se podaci o njegovom korišćenju i upotrebi promotivnog materijala koriste jedino i isključivo zarad interne statistike i analitike u vezi sa korporativnim poslovanjem kompanije Richter Gedeon NYRT. Predstavništvo Richter Gedeon NYRT neće pružiti informacije o primaocima promotivnog materijala trećim licima bez neposrednog odobrenja primaoca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Sa tim u vezi, Predstavništvo Richter Gedeon NYRT nastoji da zaštiti informacije o primaocima promotivnog materijala na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.

Prosleđeni i/ili preporučeni materijali kompanije namenjeni su jedino i isključivo primaocu, odnosno stručnoj javnosti shodno važećim zakonskim propisima. Richter Gedeon NYRT nije i ne može biti odgovoran za dalje kretanje elektronskog materijala mimo lica kojima je prvobitno namenjen i/ili prosleđen od strane kompanije. Lični podaci trećih lica koja bi primila prosleđeni materijal od lica kojima je isti prvobitno namenjen ne mogu, i nikada neće biti korišćeni od strane Predstavništva Richter Gedeon NYRT niti treće strane, izuzev u slučaju njihovog neposrednog pisanog pristanka ili u drugim slučajevima propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaštita privatnosti dece

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT ne prikuplja podatke od osoba mlađih od 15 godina i internet stranice kompanije Richter Gedeon NYRT nisu namenjene osobama mlađim od navedenog uzrasta. Podaci koje osobe mlađe od 15 godina ostave na internet stranici kompanije Richter Gedeon NYRT neće i ne mogu biti korišćeni ni pod kakvim uslovima.

Kontakt

Za sva pitanja, nedoumice i primedbe, ili ako želite da se vaš profil izmeni ili obriše, molimo vas da nas kontaktirate putem pošte na donju adresu:

Richter Gedeon Nyrt.
Representative Office Serbia
Vladimira Popovića br. 6
11070 Novi Beograd, Srbija 

Ili putem e-maila na adresu info@richter.rs.

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT.
Direktor predstavništva dr Jelena Ristić
Adresa: Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd
T. +381 11 660 8998
F. +381 11 660 8958
e-mail: info@richter.rs

Informacije o lekovima: mir@richter.rs
Prijava neželjenih reakcija na lek: prijava@richter.rs

Close Menu